Fäldt Biodlingar Logo Panoramabild med bi på blomma

Honungsberedning och ympning

Beredning av levande ymp

Nyslungad honung har i regel en sirapsliknande konsistens och är flytande vid rumstemperatur. Efter slungning kommer honungens sockerarter börja kristalisera och kristallgroddarna byggas upp. Låter man honungen kristallisera naturligt kommer dock dessa kristaller utveckla sig olika fort och vissa av kristallerna blir väldigt små samtidigt som vissa blir så stora att honungen kommer upplevas som grusig eller sockrig i konsistensen.

Genom att tillsätta en liten mängd specialbehandlad honung (s.k. levande ymp) där dess kristallgroddar vuxit till under kontrollerade former ger man den resterande honungen färdiga kristallgroddar som den kan bygga vidare på och på så vis skapar man en mer kontrollerad kristalliseringsprocess med många, men små, kristaller.


Man ska tillsätta cirka 1% levande ymp för att få bra resultat. Tillsätts mer än 1% kan honungen bli lös.


Skriv i hur många kg honung som ska ympas/tappas på burk:
kg honung
Då går det åt cirka 0.01 kg levande ymp.

Ympen bereds genom att 1 gram färdig-kristaliserad honung blandas ut med 9 gram nyslungad honung.
När den levande ympen bereds är det viktigt att röra medan den kyls ned. Därefter rörs den cirka tre gånger per dag tills den är helt vit i färgen och så fast att man kan ställa bunken på högkant utan att ympen rinner av. Detta brukar ta minst tre till fyra dagar.

Så här ympar vi:
Vi använder oss utav en större hushålsasistent med degblandare men el-visp med degkrokar går också bra. Ympningen är lämplig att börja med på eftermiddagen och går till enligt följande:

Rätt mängd nyslungad honung vägs upp i bunken och omröringen startas.

Under omröring tillsätts den mängd färdigkristalliserad honung vi behöver. Maskinen får arbeta en kvart så att honungen blir väl blandad.

Ympen ställs sedan i den kallaste delen utav kylskåpet. Under eftermiddagen och kvällen röres den sedan i cirka 5-10 minuter med omkring 1-1,5 timmes mellanrum och ställs direkt in i kylen igen. Det är väldigt viktigt att honungen röres åtminstånde tills den kommit ned i cirka 10°C. Eftersom ympsatsen påbörjas på eftermiddagen brukar vi röra tills klockan elva på kvällen, då har honungen i regel hunnit kylas ned till under 10°C och den första etappen i att göra "levande ymp" är således avklarad.

Ympen röres därefter med 8 timmars mellanrum i minst 3 dagar tills den blir helt vit och fast och liknar salva. Då är den s.k. "levande ympen" färdigt.

Precis som namnet antyder är ympen "levande" och kristallerna försämras med tiden. Man kan frysa in levande ymp och använda senare men vi använder oss alltid utav "färsk" levande ymp när vi ympar vår honung.

Ympning av honung

Följande video beskriver hur vi bereder vår honung med s.k. "levande ymp" inför tappning för att den ska få en utmärkt konsistens som är fast vid rumstemperatur men samtidigt smörlik i konsistensen och utan några kännbara sockerkristaller.