Fäldt Biodlingar Logo Panoramabild med bi på blomma

Att tänka på vid köp av bisamhälle

Ha tillräckliga kunskaper och skaffa dig gärna en mentor
Själva bisamhället är en otrolig organism och överlever i regel ganska bra utan biodlarens hjälp. Dock behöver biodlaren fortfarande ha en viss kunskap för att samhället ska kunna göra mer än överleva, nämligen producera honung! Förutom detta måste biodlaren vara införstådd gällande vilka regler och krav det ställs på att behandla bina mot sjukdommar och ha koll så att problem inte sprider sig.

Erfarenhet har visat att det mest optimala för att lyckas med sina bin och biodlingen är att ha en erfaren biodlare som man kan ställa de mest självklara frågorna till och som kan fungera som ett stöd när man är osäker på hur man ska göra med sina bin, en biodlar-mentor.

Ett väldigt framgångsrikt sätt att börja med bin är att anmäla sig till nybörjarkurser som anordnas utav biodlarföreningarna runtom i landet. Dessa brukar påbörjas under vintern då man läser in det teoretiska kring biodlingen och sedan, när säsongen fortlöper, även får lära sig det praktiska. Många nybörjarkurser brukar även hjälpa till att köpa samhällen till nybörjaren och inte sällan även skapa kontakter till andra biodlare som man kan ha som mentorer och stöd när man som nybörjare ska ta sig an det stora äventyret som det innebär att hålla bin.

Biodlarna är även väldigt viktiga när man köper in material och inte alltför sällan har biodlare i samma område nästintill samma ramformat, kupor och utrustning. Väldigt viktigt då biodlare inte sällan samarbetar och hjälps åt! Biodlarna är även väldigt bra att prata med när man köper bin då de ofta har väldigt bra koll på vilka biodlare man ska köpa från och vilka man inte ska.

Vi rekommenderar att ni i sydvästra skåne anmäler er till en nybörjarkurs arrangerad av Sydvästra Skånes Biodlarförening (SydBi). Denna kurs ger så mycket mer än bara "det teoretiska" och vi har själva gått denna kurs med Kjell Nilsson som kursledare. Tänk på att denna kurs är populär så vänta inte i onödan med anmälan!

Börja gärna med två samhällen
Det mest optimala att börja sin biodlar-karriär är i regel att skaffa sig 2-3 bisamhällen. Detta är ett lagon antal första året eftersom det inte är ovanligt att ett samhälle dör av olika anledningar. Man bör vara försiktig med att skaffa sig många bisamhällen alltför snabbt då detta många gånger kan medföra mer arbete än man kanske är beredd på, framför allt i början då man som ovan biodlare gärna tar sig längre tid på sig i kupan, och rutinerna inte riktigt sitter ännu.