Fäldt Biodlingar Logo Panoramabild med bi på blomma

Det svenska Buckfast-biet

Buckfastbiet härstammar ursprungligen från ett kloster i england och skapades i början av 1900-talet av munken Broder Adam som vigde sitt liv åt jakten på det perfekta honungsbiet.

Det svenska Buckfastbiet är egentligen ingen egen biras utan istället en kombination utav de svenska ursprugsraserna tillsammans med importerade avelslinjer. Själva namnet Buckfast innebär att biodlare arbetar enligt Broder Adam:s principer gällande selektering, avel och provning av honungsbina och samarbetar genom Föreningen Svensk Buckfast (FSB).

Många bin och drottningar säljs idag som Buckfast-bin, dock är detta många gånger en missuppfattning då birasen inte finns utan syftar egentligen till att det är ett "kombinations-bi" som avlats fram genom material som tagits fram enligt Buckfast-modellen i samarbete med Föreningen Svensk Buckfast.