Fäldt Biodlingar Logo Panoramabild med bi på blomma

Beräkning av foderblandning

I mitten på augusti påbörjas det som kallas invintring då biodlaren förbereder samhället inför vintern. Då ger biodlaren cirka 20 kg socker som substitut för honung som bina stuvar in i vaxkakorna och sedan lever på under vintern.


Nedan finner du ett beräkningsvertyg för att beräkna hur mycket socker respektive vatten som ska blandas när du gör invintrings-fodret. Skriv in det värde som beräkningen ska utgå ifrån så beräknas resterande värden.
Beräkningarna bygger på den av SBR framtagna beräkningstabell som ger ett invintringsfoder med 60% sockerkoncentration.

Ett samhälle behöver cirka 18-20kg socker som blandas ut i vatten för att överleva vintern.

Skriv i antal kg socker som ska blandas ut
kg socker
Blandningen kräver då 0.67 liter vatten och kommer totalt att väga: 1.67 kg samt ha en total volym på: 1.27 literSkriv i hur många liter färdig foderlösning som ska blandas
liter färdig foderlösning
Blandningen kräver då 0.79 kg socker som ska blandas ut med 0.53 liter vatten och kommer totalt att väga: 1.31 kg