Fäldt Biodlingar Logo Panoramabild med bi på blomma

Krypfärgig drottningcell

Krypfärdig cell
Krypfärdiga celler säljs mellan slutet på maj till slutet av juli. Dessa är utmärkta för biodlare som vill experimentera med egna avelskombinationer eller för den som vill tillsätta en cell i sin bikupa som bina sedan kan ta hand om och byta ut drottningen mot.

Celler säljs löpande under säsong, önskas något specifikt avelsmateral går det bra att förbeställa


Friparad bruksdrottning

Parad bruksdrottning
Drottning där materialet kommer från våra egna avelsdrottningar och som paras med drönare (hanar) i den egna bigården och dess närområde. Optimalt för biodlare som vill ha högkvalitativa och fungerande bisamhällen i sin biodling.

För att bibehålla de högkvalitativa egenskaperna och undvika att bina naturligt förvildas rekommenderas det att endast låta bruksdrottningen få bytas ut max en gång av bina själva innan biodlaren tillsätter en ny, inköpt, bruksdrottning. Det mest optimala är dock om biodlaren vartannat år själv bytar ut drottningen mot en ny, inköpt drottning. På så vis bibehålls samhällets höga kvalité och man riskerar inte produktionsbortfall till följd av att drottningarna som bina själva tar fram inte blir bra.Bruksdrottningarna levereras vingklippta och märkta med årets färg i preparerad tillsättningsbur som sedan kan slängas.

Stationsparad avelsdrottning

Station-parad avelsdrottning
Avelsdrottningarna som säljs lämpar sig för biodlaren som gärna vill börja med avelsarbete själv. Drottningarna dras upp från mödrar av utvalt material och paras sedan på renparningsstationer runtom i sverige enligt Föreningen Svensk Buckfasts riktlinjer. Stamtavla med dokumentation för minst 3 generationer före medföljer alla avelsdrottningar.

Avelsdrottningen kan användas för att ta fram material till egna bruksdrottningar som paras i egen bigård eller paras på station för vidare avelsarbete.
Avelsdrottningar bör förbeställasBruksdrottningarna levereras vingklippta och märkta med årets färg på nummerbricka i preparerad tillsättningsbur som sedan kan slängas. Stamtavla medföljer alla avelsdrottningar.

Reservdrottning

Övervintrad reservdrottning
Under vår och försommar erbjuds övervintrade bruksdrottningar som kan användas för att rädda ett samhälle där drottningen av okänd anledning inte överlevt vintern. Erfarenhet har visat att samhällen som fått en reservdrottning på vårkanten utvecklats lika bra och haft likvärdig produktivitet som normala samhällen.Reservdrottningarna levereras på våren endast efter att de påvisat bra fruktsamhet och yngelsättning i reservsamhället de hämtas från.