Fäldt Biodlingar Logo Panoramabild med bi på blomma

Vårt avelsmaterial

Vi bedriver avelsarbete inom vår biodling delvis genom selektering av de bästa samhällena inom vår befintiga bibesättning. Vi samarbetar även med andra biodlare runtom i skåne där olika avelsmaterial i form av larver bytas för att sprida och dela generna inom biodlarkretssarna.

Förutom detta bedrivs avelsarbete i samarbete med Föreningen Svensk Buckfast (FSB) genom att avelsmaterial tas fram och paras på FSB:s parningsstationer runtom i södra sverige. Allt för att få fram ytterliggare kombinationer som kan utveckla den svenska birasen.

Nationellt arbete med biavel

Det bedrivs ständigt arbete med att förbättra det svenska Buckfastbiet. Numera är vi även delaktiga i Föreningen Svensk Buckfasts avelsarbete. De drottningar som härstammar från vår biodling har betekningen MFT i avelskoden för att härleda att materialet kommer från just oss. Fler odlares avelskoder finns att läsa på Föreningen Svensk Buckfast